wgijzen

Over Wim Gijzen

Mijn naam is Wim Gijzen, ik ben geboren in 1957 en woon in west-brabant. 

Op dit moment werkzaam bij een GGD (De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ te Dordrecht) als GROP- en OTO-coördinator / Adviseur crisisorganisatie. 

Mijn opleiding tot professioneel coach, volgde ik in 2012 - 2013 op
de Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel. 
  

Vo
ordat ik coach werd, heb ik gewerkt als verpleegkundige, als clustermanager, bedrijfsleider en teamleider, maar ook als officier-van-dienst- geneeskundig.

Na de nodige verpleegkundige opleidingen (vanaf 'de B' , de A, de IC/CCU naar ambulanceverpleegkundige) en meerdere managementopleidingen heb ik ook Alge
mene Sociale Wetenschappen gestudeerd, met als specialisatie Management en Communicatie.  (Zeg dus maar doctorandus Wim ! )

Mijn belangrijkste eigenschappen zijn mijn respect voor anderen en mijn bescheidenheid. Vanwege dit laatste moet ik anderen citeren om mij te typeren:"Wim houdt van mensen en van het werk dat hij doet, heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, is eerlijk en integer, aardig en begripvol, een goed luisteraar en ook een creatieveling".   

Wat mijn creatieve kant betreft, gaat het voornamelijk om schrijven en fotograferen. Dit kwam recentelijk goed tot uiting bij de medewerking aan het Geschiedenisboek van de ambulancedienst. Veel van mijn foto's zijn erin gebruikt en daarnaast deed ik de interviews en (mede) tekstredactie. Ook verzorgde ik het personeelsblad (en de 'Memomail' en Intranet), zowel als
schrijver alsook als vormgever. 

Vanaf 2012 ben ik actief als begeleider / beoordelaar bij opleidingen in de rampenbestrijding voor o.a. 'Officieren Bevolkingszorg' (Ambtenaren rampenbestrijding) en bij grootschalige oefeningen (o.a. op het niveau van gemeenten en Veiligheidsregio's).

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als wgijzen.nl onder nr  55672582.